Filosofie věčné pomíjivost. Květina je odedávna obětinou, je to symbol povznesení hodnoty okamžiku přítomnosti (lásky, smutku, narozenin, sňatku), jeho oslava. Květina vadne, zkompostuje se, ale hodnota kterou nese je ve své podstatě věčná. Humus v který se promění je esencí života na Zemi. Taková květina by měla být z krajiny, kde člověk žije, dýchá, je […]